Příchod
Nástup na ubytování u pobytů placených v ubytování v den příjezdu:
 
Domluvou předem.
 
V den odjezdu předají ubytovaní hosté pokoj nejpozději do 12:00 hodin.
 
V případě nepředložení dokladů totožnosti není možno hosta ubytovat.